Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

PRODUCTS

KAC AUDIO

Products

CONTACT US

内页左侧-联系我们

Time of issue:2020-03-13 00:00:00

Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province

Tel: +86-571-89196755

Fax: 86-571-89196707

E-mail: 2355549100@qq.com

KC-809

Product serial number
KC-809
Service Hotline:+86-571-89196755
111
Product description
型号 KC-809 开孔尺寸 112*110 mm
额定功率 1-3W 灵敏度 98dB
输入电压 100V 扬声器 3"
频率响应 110-14000HZ 尺寸 120*120*65 mm
Previous
Next

在线客服代码

Time of issue:2020-03-19 00:00:00
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Mobile

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Tel: +86-
571-89196755
E-mail: 2355549100@qq.com

底部版权信息

Time of issue:2020-03-05 00:00:00
CopyRight © Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.  浙ICP备11034931号  Powered by www.300.cn
搜索