Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

PRODUCTS

KAC AUDIO

Products

CONTACT US

内页左侧-联系我们

Time of issue:2020-03-13 00:00:00

Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province

Tel: +86-571-89196755

Fax: 86-571-89196707

E-mail: 2355549100@qq.com

KC-131

Product serial number
KC-131
Service Hotline:+86-571-89196755
111
Product description
型号 KC-131 灵敏度 91dB
额定功率 50W 扬声器 5"
输入阻抗 尺寸 310*218 mm
频率响应 50-20KHZ 开孔尺寸 275*180mm

在线客服代码

Time of issue:2020-03-19 00:00:00
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Mobile

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Tel: +86-
571-89196755
E-mail: 2355549100@qq.com

底部版权信息

Time of issue:2020-03-05 00:00:00
CopyRight © Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.  浙ICP备11034931号  Powered by www.300.cn
搜索